Wie zijn de bestuursleden van stichting  Westerveld op Glas?

Het bestuur bestaat uit Eric Olaf Brinkers (voorzitter), Roel Vedder (penningmeester) en Rik Kuijer (secretaris). 

Personalia

Eric Olaf Brinkers

Ik ben getrouwd heb 2 kinderen en ben woonachtig in Havelte. Directeur en eigenaar van Brinkers BV “Bureau voor Enterprise Architectuur”. In deze functie voer ik grootschalige ICT programma's uit als Enterprise Architect en/of Programma manager met name bij de Rijksoverheid.

Landelijk lid van D66 waarbinnen ik meerdere bestuurlijke functies heb bekleed.

Juist bij de huidige economische en demografische ontwikkelingen is het van belang dat de voorwaarden gecreëerd worden waaronder burgers, zelfstandigen en kleine bedrijven kunnen blijven wonen in de landelijke gebieden of aangetrokken worden om zich daar te vestigen.

Een steeds belangrijker wordende voorwaarden is dat men de beschikking heeft over snel Internet. Op dit moment is snel internet in veel gevallen niet aanwezig in de landelijke gebieden. Doordat deze gebieden niet aantrekkelijk zijn voor de commerciële aanbieders zal dit probleem steeds nijpender worden.

Mijn rol binnen de directie is voorzitter. Ik lever vanuit mijn vakgebied kennis op het gebied van programma's en projecten, ervaringen op het gebied van financiën rond grote programma's en technische kennis op het gebied van snel internet. Met behulp van deze kennis kan de directie realistische plannen ontwikkelen voor het aanleg en exploitatie van snel internet in samenwerking met de bewoners in het betreffende gebied.

 

Roel Vedder

Roel Vedder. Getrouwd en 2 kinderen. Woonachtig in Havelte. Directeur en eigenaar van Revamo in Meppel. Raadslid geweest in de periode 2012-2014. Daarvoor als steunfractie en commissielid actief geweest voor de VVD.

Ik ben overtuigd dat snel internet in het buitengebied veel mogelijkheden en kansen biedt voor vele zelfstandigen en kleine bedrijven. Omdat de grote aanbieders (zoals Ziggo en KPN) andere belangen en afwegingen maken, gaan deze dit netwerk niet aanleggen. Mijn rol binnen de directie zal zijn: kennis te vergaren van de diverse technische en financiële mogelijkheden om snel internet in het buitengebied te realiseren. Deze mogelijkheden kritisch te vergelijken en financieel af te wegen. Mede beslissen in welk plan van aanpak er gekozen gaat worden. Bewoners van het doelgebied informeren en overtuigen van de mogelijkheden die ze krijgen als er gebruik van snel internet gemaakt kan worden.

 


Rik Kuijer

Sinds 2007 woon ik in weer in Dwingeloo samen met mijn vrouw en 2 kinderen. Ik werk in Amsterdam als Business Analist voor een bank en deels werk ik vanuit huis. Betrouwbaar en snel internet is voor mijn werk, maar ook voor school van de kinderen zeer belangrijk. Ik heb me dan ook al een aantal jaar ingezet als ambassadeur voor WOG. Sinds december 2017 ben ik toegetreden tot het dagelijks bestuur van WOG om een nog grotere bijdrage te kunnen leveren tot een succesvolle uitrol van Glasvezel in de gehele gemeente Westerveld.

Mijn rol binnen het bestuur zal liggen in het verder vergroten van kennis over de Glasvezel techniek en zorgdragen voor continuïteit van de activiteiten van het bestuur. Tevens wil ik er op toezien dat iedereen in Westerveld, zowel in de buitengebieden als in de dorpskernen, toegang kan krijgen tot dezelfde internet snelheden en diensten voor een juiste prijs/kwaliteits verhouding. Uiteindelijk zal het een glasvezelnetwerk worden van, voor en gerealiseerd door alle bewoners en bedrijven van de Gemeente Westerveld. Ik hoop dan ook dat ik binnenkort kan zeggen dat mijn persoonlijke internetsnelheid van max 4MB is verbeterd tot 500MB.