Wie zijn de bestuursleden van stichting  Westerveld op Glas?

Het bestuur bestaat uit Eric Olaf Brinkers (voorzitter), Roel Vedder (penningmeester) en Hannah Ietswaart (secretaris). 

Personalia

Eric Olaf Brinkers

Ik ben getrouwd heb 2 kinderen en ben woonachtig in Havelte. Directeur en eigenaar van Brinkers BV “Bureau voor Enterprise Architectuur”. In deze functie voer ik grootschalige ICT programma's uit als Enterprise Architect en/of Programma managers met name bij de Rijksoverheid.

Landelijk lid van D66 waarbinnen ik meerdere bestuurlijke functies heb bekleed.

Juist bij de huidige economische en demografische ontwikkelingen is het van belang dat de voorwaarden gecreëerd worden waaronder burgers, zelfstandigen en kleine bedrijven kunnen blijven wonen in de landelijke gebieden of aangetrokken worden om zich daar te vestigen.

Een steeds belangrijker wordende voorwaarden is dat men de beschikking heeft over snel Internet. Op dit moment is snel internet in veel gevallen niet aanwezig in de landelijke gebieden. Doordat deze gebieden niet aantrekkelijk zijn voor de commerciële aanbieders zal dit probleem steeds nijpender worden.

Mijn rol binnen de directie is voorzitter. Ik lever vanuit mijn vakgebied kennis op het gebied van programma's en projecten, ervaringen op het gebied van financiën rond grote programma's en technische kennis op het gebied van snel internet. Met behulp van deze kennis kan de directie realistische plannen ontwikkelen voor het aanleg en exploitatie van snel internet in samenwerking met de bewoners in het betreffende gebied.

 

Roel Vedder

Roel Vedder. Getrouwd en 2 kinderen. Woonachtig in Havelte. Directeur en eigenaar van Revamo in Meppel. Raadslid geweest in de periode 2012-2014. Daarvoor als steunfractie en commissielid actief geweest voor de VVD.

Ik ben overtuigd dat snel internet in het buitengebied veel mogelijkheden en kansen biedt voor vele zelfstandigen en kleine bedrijven. Omdat de grote aanbieders (zoals Ziggo en KPN) andere belangen en afwegingen maken, gaan deze dit netwerk niet aanleggen. Mijn rol binnen de directie zal zijn: kennis te vergaren van de diverse technische en financiële mogelijkheden om snel internet in het buitengebied te realiseren. Deze mogelijkheden kritisch te vergelijken en financieel af te wegen. Mede beslissen in welk plan van aanpak er gekozen gaat worden. Bewoners van het doelgebied informeren en overtuigen van de mogelijkheden die ze krijgen als er gebruik van snel internet gemaakt kan worden.

 


Hannah Ietswaart

Sinds 2016 zet ik mij in voor Westerveld op Glas en sinds de zomer van 2017  ben ik lid van het bestuur. 

In 1998 ben ik op Lheebroek komen wonen met mijn man en inmiddels drie kinderen. Geboren Groninger en getrouwd met een Drent ben ik in de loop van de jaren ingeburgerd in Drenthe. Mijn achtergrond is ingenieur en veranderkundige. Ik ben gespecialiseerd in het organiseren van samenwerking tussen overheden, kennisinstituten, bedrijfsleven en burgers rondom maatschappelijke vraagstukken. Als programmamanager heb ik veel ruimtelijke plannen en infrastructuurprojecten gerealiseerd. Sinds de zomer van 2016 doe ik dat via mijn eigen bedrijf Duende Uitvoeringskracht.

Ik ben één van de vele ervaringsdeskundige in Westerveld in een witte vlek. Dat betekent dat ik maximaal 8 Mb tot mijn beschikking heb, meestal is het 4 of minder. Daardoor is inloggen op bedrijvensites zoals de belastingdienst vaak niet mogelijk.  Dit is voor mij een drijfveer om mij in te zetten voor Westerveld op glas. Daarnaast zie ik dat snel internet voor bedrijven en zorgbehoevenden nu al en in de toekomst steeds meer van belang is. Het is een vestigingsvoorwaarde voor bewoners en bedrijven, maar ook toeristen kiezen liever een camping of vakantiehuis met snel internet. Voor de leefbaarheid én onze economie is snel internet onmisbaar. Voor mij is het belangrijk dat wij als bewoners samen hiervoor zorgen in ons gebied: WOG is voor en door bewoners. In 2016 was ik actief als ambassadeur en sinds begin 2017 help ik het bestuur met het organiseren van de financiering. Vanaf september als volwaardig lid van het bestuur.