Het is gelukt!! 

Update 06-02-2017

We zijn bezig met de laatste lootjes voor de financiering van fase 1 met een doorkijk naar de financiering voor het hele gebied. De kosten voor fase 1 zijn met hulp van de aannemer, de belichter en dienstleverancier zo laag mogelijk gehouden op basis van vaste offertes (geen verrassingen gedurende de aanleg). 

De afspraken rond de financiering lopen goed en de financiers zijn ons goed gezind en zien de noodzaak van het aanleggen van glasvezel in het gebied van Westerveld. Echter alles moet formeel het gaat immers om grote bedragen en niemand wil dat we tijdens de aanleg allerlei claims krijgen.

Vanuit WOG gaan bijna alle werkzaamheden in de vrije tijd zodat er de nodige doorlooptijd is. We verwachten daarom dat in Q2 2017 de eerste spade de grond in gaat.   

Update 08-12-2016

In het vorige bericht hebben we gemeld dat we voldoende abonnees hebben en een garantstelling van de aannemer zodat we kunnen beginnen met aanleggen. Dit is gelukkig nog steeds zo. 

Echter in de overleggen over de financiën bij de verschillende organisaties en instituten waren er twee organisaties die meer tijd nodig  hebben om hierover een besluit te nemen. Omdat wij verder willen met de aanleg van fase 1 hebben we besloten om de eerste vlek zonder deze financierders te gaan aanleggen. Wel houden we de deur geopend zodat deze organisaties later ook, als financierder, kunnen participeren.

De straten en postcodelijst, op basis van de abonnementenlijst van 2 december 2016 , is naar de aannemer verzonden voor de definitieve offerte. Let wel nieuwe abonnementen zijn nog steeds van harte welkom, deze worden toegevoegd aan de lijst. Met de nieuwe offerte rekenen we alles nogmaals uit en maken op basis daarvan de definitieve afspraken met de overgebleven financiers.

    

De verwachting is dat we dit in december/januari kunnen afronden zodat in 2017 de eerste spade zo spoedig mogelijk de grond in kan.  

Door de extra inspanningen van de ambassadeurs van WOG hebben we voldoende abonnementen om te kunnen beginnen. Zodra we de handtekeningen onder de financiering hebben, gaat daadwerkelijk de eerste spade de grond in.

We missen nog wel een paar abonnementen maar deze worden financieel gedekt door een garantstelling van de aannemer. Deze abonnementen moeten dus nog wel binnen komen, maar wij en de aannemer hebben er het volste vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Wij houden jullie op de hoogte!


Abonnementen kunnen nog steeds afgesloten worden totdat we bij u in de buurt gaan aanleggen. Via de website houden we u op de hoogte.

De consumenten prijzen per maand zijn € 56,00 (incl. btw) voor 150 MB internet (up en down) tot € 72,00 (incl. btw) voor een volledig pakket (internet, bellen en interactieve HD TV).   

De (klein) zakelijke prijzen per maand zijn € 60,00 (ex. btw) voor 150 MB internet (up en down) tot € 80,00 (ex. btw) voor een volledig pakket (internet, bellen en interactieve HD TV).   

Om dit mogelijk te maken is wel een aansluitpercentage van ca. 70% nodig. 

Als u in dit gebied woont kunt u een abonnement nemen op SNEL INTERNET via het aan te leggen glasvezelnetwerk van Westerveld op Glas. Op de site van onze provider PLINQ kunt u kijken of op uw adres snel internet via glasvezel in de eerste fase aangelegd gaat worden. Tevens kunt u digitaal het abonnement afsluiten!

Voor de postcodecheck en het inschrijven voor het abonnement ga naar www.plinq.nl


Ook kunt u hieronder een van de aanmeldingsformulieren (particulier of zakelijk) invullen en sturen naar: info@westerveldopglas.nl of via de post sturen naar het antwoordnummer welke op het formulier staat.      


Aanmeldformulier particulier
Aanmeldformulier particulier V1.pdf (399.18KB)
Aanmeldformulier particulier
Aanmeldformulier particulier V1.pdf
(399.18KB)

 


Aanmeldformulier ZZP en MKB
Aanmeldformulier ZZP MKB V1.pdf (388.02KB)
Aanmeldformulier ZZP en MKB
Aanmeldformulier ZZP MKB V1.pdf
(388.02KB)

 


Leveringsvoorwaarden van PLINQ behorende bij het abonnement 

Leveringsvoorwaarden PLINQ
algemene_voorwaarden_Plinq.pdf (1.62MB)
Leveringsvoorwaarden PLINQ
algemene_voorwaarden_Plinq.pdf
(1.62MB)

 
Naast de leveringsvoorwaarden van PLINQ behorende bij het abonnement zijn er ook leveringsvoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Westerveld op Glas m.b.t. de uitstapfee en de certificaten.