SAMENWERKING VAN WOG MET GEMEENTE WESTERVELD EN RENDO BEËINDIGD

nieuws

In de nieuwsbrief van 14 juli hebben we u laten weten dat er een patstelling was ontstaan in het overleg met de potentiële financiers van ons glasvezelnetwerk. Met name de gemeente Westerveld en Rendo waren het niet eens met het door ons voorgestelde organisatiemodel, waarin de bewoners een meerderheidsbelang hebben in Westerveld op Glas (WOG).Om de patstelling te doorbreken spraken we af dat Rendo, in overleg met de gemeente, een alternatief voorstel zou doen. Wij zouden dit voorstel rond 20 juli ontvangen, maar kregen het uiteindelijk pas op 7 september.

De inhoud van het voorstel, waar ook de provincie en de bank mee hebben ingestemd, wijkt zo ver af van al onze uitgangspunten dat we het hebben afgewezen en verder overleg met Rendo en de gemeente zinloos achten.

Terug naar overzicht