Veel gestelde vragen (FAQ)


  

Type  =
  V = Vlek
  T = Technisch
  K = Kosten
  A = Algemeen
  C = Contract
  S = Services

Type

Vraag

Antwoord

V

Ligt   Lheebroek in de eerste vlek?

Nee   Lheebroek ligt er buiten. De eerste vlek loopt van Lhee, via Stroovledder,   Wittelde naar Wapserveen (Westeinde).

V

Moeten   we altijd wachten tot we aan de beurt zijn?

Nee   in bepaalde gevallen (zoals kampeerterreinen) kunnen we via een   straalverbinding de problemen oplossen. Hier zitten wel beperkte extra kosten   aan.

T

Een   aantal mensen (b.v. in Lhee) hebben aanpassingen gedaan in hun eigen   thuisnetwerk vanwege de snelheidsverhoging door KPN (Interactieve TV). Is dit   nu weggegooid geld? 

Nee   het grootste deel van de "thuis" infrastructuur kan opnieuw   gebruikt worden als "glas" wordt aangelegd. Glas wordt aangelegd   tot aan de router. Aan de "huiskant" van de router kan de   netwerkstekker die nu ook in de router van KPN zit in de glasrouter gestoken   worden. Mogelijk moet de opzegbox wel vervangen worden (zoeken we uit). 

V

In   welke vlek zit ik?

Er   is nog maar 1 vlek bepaald. Deze vlek loopt van Lhee, via Stroovledder,   Wittelde naar Wapserveen (Westeinde). Voor deze vlek is een lijst van   adressen beschikbaar zodat duidelijk is welke adressen tot deze vlek behoren.

V

Wat   is een vlek?

Is   een groep van woningen en bedrijven die in één keer aangesloten kunnen worden   op technische en financiële gronden. 

V

Hoe   kan ik een vlek aanmelden?

Bij   het bestuur van WOG.

V

Wat   gebeurt er nadat ik een vlek aangemeld heb?

Dan   organiseert het bestuur een informatiebijeenkomst. Als uit die bijeenkomst   blijkt dat er voldoende belangstelling bestaat gaat/laat het bestuur de   situatie ter plaatse bekijken en wordt een Business Case opgesteld waaruit   blijkt hoeveel mensen binnen die vlek aangesloten moeten worden om het   haalbaar te maken. 

V

Hoeveel   aanmeldingen moeten er zijn om te kunnen starten met de  daadwerkelijke   aanleg van glasvezel in een vlek?

Het   percentage hangt af van de soort vlek. Bij weinig panden in een bosrijke   omgeving zal dit hoger zijn dan een gebied met weiland en aaneengesloten   bebouwing.

V

Met   wie kan ik tijdens de vraagbundeling bij vragen het beste contact opnemen?

Met   de ambassadeurs van de betreffende vlek. Zie de website voor een lijst met   ambassadeurs.

V

Hoe   verloopt de vraagbundeling binnen een vlek?

De   vraagbundeling wordt binnen enkele weken afgerond. Bedoeling is dat naast de   buurtinformatiesessies, de ambassadeurs en straatvertegenwoordigers bij   iedereen langs gaan (van deur tot deur). Daarnaast kunnen mensen zich ook   spontaan aanmelden via de website.

V

Hoe   kan ik het aantal aanmeldingen binnen een vlek volgen?

Op   de website van WOG staat een kaart waar met de status van de aanmeldingen per   adres.

A

Hoe   kan ik mensen van WOG herkennen?

Medewerkers   van Westerveld Op Glas zijn herkenbaar aan de rode pet en de rode sjaal met   daarop het logo van Westerveld op Glas.

T

Hoe   en waar wordt de aansluiting afgemonteerd?

Meestal   wordt de aansluiting afgemonteerd in de meterkast, omdat hier in veel huizen   de oorspronkelijke aansluiting zit. Er zijn uitzonderingen waarbij   bijvoorbeeld de aansluiting in de woonkamer, of elders nabij de buitenmuur   wordt afgemonteerd. In principe houden we de bestaande aansluitingsplek aan   als aansluitpunt voor de glasvezelaansluiting.

T

Moet   ik binnenhuisbekabeling aanleggen?

Uw   bestaande kabels binnenshuis passen veelal op het glasvezelmodem. Hier hoeft   u niets in te veranderen. U krijgt ook draadloos internet. Als u toch vragen   heeft over uw bekabeling, dan kunt u deze voorleggen aan de schouwer.

A

Moet   ik thuis zijn op het moment dat er glasvezel in mijn straat wordt aangelegd?

U   hoeft niet thuis te zijn voor de aanleg. Wel dient u, of een gemachtigde   namens u, thuis te zijn bij de installatie van uw modem en tijdens het   schouwen van de woning.

A

Wat   is schouwen?

Schouwen   is bepalen waar het glasvezelmodem in uw woning moet komen. Meestal is dit   op de plek waar nu uw modem ook hangt, bij veel mensen is dit in de   meterkast of voor in de woonkamer. De schouwer bekijkt of de plek geschikt is   voor het glasvezelmodem. Ook bekijkt hij waar de glasvezelkabel uw woning   moet binnenkomen. We proberen zoveel mogelijk bestaande ingangen te   gebruiken. Het schouwen vindt overdag of in de vroege avond plaats. Indien de   schouwer meerdere malen niemand thuis treft geeft hij middels een ‘niet   thuis-kaart’ aan hoe u hem kunt bereiken voor het maken van een   schouw-afspraak. De schouwer herkent u aan zijn WOG-outfit en hij kan zich   altijd legitimeren.

A

Wordt   de tuin overhoop gehaald?

Nee,   uw tuin wordt zo min mogelijk overhoop gehaald. De glasvezelkabel wordt op   een diepte van ongeveer 60 cm ondergronds naar uw woning gebracht. Dit   gebeurt met een zogenoemde tuinboring. Een tuinboring is absoluut   onschadelijk voor uw tuin. Uw tuin en bestrating blijven intact. U hoeft niet   aanwezig te zijn als de aannemer de tuinboring uitvoert.

T

Worden   er gaten in de woning geboord?

Tijdens   het schouwen wordt er gezamenlijk met u bekeken waar in uw woning de   glasvezelaansluiting gerealiseerd wordt. Bestaande gaten worden zoveel   mogelijk hergebruikt, is dit niet mogelijk, dan worden er met uw toestemming   nieuwe gaten geboord om de aansluiting te kunnen realiseren.

T

Kan   ik gelijk gebruik maken van mijn aansluiting als de glasvezel afgemonteerd is   in de meterkast?

In   principe wel. Het kan echter zijn dat we om praktische redenen de   aansluitingen "gebundeld" in gebruik stellen. Hierbij kunt u denken   aan bundels in de vorm van een "straat" of "alle aansluitingen   die in de afgelopen week aangesloten zijn".

A

Voorzaken   de straalzenders "ongezonde" straling?

Dit   type straalzenders niet. Het gaat hier op een gerichte bundel met, in   tegenstelling tot GSM of C2000, relatief weinig vermogen die van mast (hoogte   30 á 40 meter) naar mast straalt. De radiogolven komen dus in principe niet   (zoals met GSM e.d. wel het geval is ) op de grond terecht. 

A

Wat   is de betekenis van M en G als jullie het over bandbreedte of capaciteit   hebben?

De   terminologie is 1025 byte is 1 Kilobyte (Kb), 2024 Kilobyte = 1 Megabyte   (Mb), 1024 Megabyte is 1 Gigabyte (Gb) data per seconde. Ter vergelijk: 1   Word document is ca. 100 Kb, 1 muzieknummer 6 Mb en 1 film 4 Gb. Indien TV   via Internet aangeboden wordt is een datastroom van 8 Mb daarvoor   gereserveerd. Dus bij een verbinding van 20 Mb blijft er dan 12 Mb over om te   internetten. 

S

Hoe   is de beschikbaarheid van het netwerk geregeld?

In   het begin zal het netwerk enkelvoudig uitgevoerd zijn en zijn we bij een   storing afhankelijk van de reparatiesnelheid. Hiertoe zijn echter goede   Service Levels afgesproken met de ISP. Uiteindelijk wordt het netwerk in een   ring uitgevoerd. Als ergens dan de hoofdverbinding wordt verbroken komt het   signaal langs de andere kant. 

K

Heb   ik dubbele kosten bij de overgang naar WOG?

Dat   hoeft niet mits het vorige contract tijdig is opgezegd. Bij het afsluiten of   vernieuwen van een contract zit u vast aan een looptijd van een jaar. Daarna   zijn de contracten per maand opzegbaar. Ter voorkoming van dubbele kosten bij   de overgang naar WOG, kunt is dus beter geen nieuw contract afsluiten of uw   contract vernieuwen.

K

Moet   ik apart betalen voor ondersteuning bij het aangesloten krijgen van mijn   thuisinstallatie (telefoon, internet en tv)?

De   praktijk leert dat mensen over het algemeen zelf de thuisinstallatie   aansluiten. In principe is het niet meer dan het aansluiten van de kabeltjes   en daarna gaat het systeem zichzelf installeren (plug&play). Wij gaan   echter in overleg met lokale installateurs om te bespreken op welke wijze ze,   indien gewenst, ondersteuning kunnen bieden bij het aansluiten van de   thuisinstallatie.

K

Moet   ik aansluitkosten betalen?

Nee. 

K

Moet   ik de aansluiting van de weg naar de meterkast betalen?

Nee.

A

Ik   heb nu geen behoefte. Kan ik ook later aansluiten?

Ja,   echter dan worden aansluitkosten in rekening gebracht.

K

Ik   heb op dit moment geen huurder voor mijn huis of bedrijfspand, maar wil wel   graag glasvezel aan laten leggen? Kan dat?

Dat   kan. Omdat er (vooralsnog) geen abonnement afgesloten wordt, worden dan   echter wel de aansluitkosten van het pand in rekening gebracht.

C

Hoe   moet ik wijzigingen in abonnement of gegevens doorgeven?

Dit   wordt één adres (waarschijnlijk de ISP). Dit is nog onderwerp van gesprek.

C

Voor   hoe lang zit ik aan het abonnement vast?

Dit   is wettelijk geregeld. Bij een nieuw abonnement of een vernieuwing van het   abonnement is de looptijd één jaar. Daarna is het abonnement per maand   opzegbaar.

C

Wat   heb ik aan dat certificaat?

De   waarde van het certificaat wordt uitgekeerd bij verkoop van het netwerk. De   certificaten vormen 51% van de "aandelen". Met het certificaat   wordt dus voorkomen dat "derden" het netwerk kunnen verkopen buiten   de certificaathouders om.

A

Mijn   vraag staat er (nog) niet tussen.

Dan   vernemen wij graag welke vraag u voor ons heeft! We zullen deze dan zo   spoedig mogelijk proberen te behandelen en indien van toepassing opnemen in   dit meest gestelde vragen onderdeel op onze website.

A

Wat   is glasvezel?

Een   glasvezel is een dunne draad van geperst glas. Via de glasvezel wordt   informatie getransporteerd met de hoogste snelheid die mogelijk is: de   snelheid van het licht. Bij een koperdraad (de huidige telefoonlijnen en   televisiekabels) gaat dit via elektrische stroom. Glasvezel is vele malen   sneller dan de huidige kabels en heeft een vrijwel onbeperkte capaciteit.     Daarnaast verouderen glasvezel kabels niet; ze kunnen minstens 40   jaar mee!

K

Wat   kost een glasvezelaansluiting?

U   betaalt géén aansluitingskosten. Gelijktijdig met de aanleg van het   glasvezelnetwerk neemt u een abonnement bij één van de providers die op ons   netwerk actief worden.

A

Wat   is een provider?

Een   Internet Service Provider (ook wel bekend als ISP) is een bedrijf of   organisatie dat aan zijn klanten toegang biedt tot het Internet en tevens   aanvullende diensten levert over, in dit geval, het glasvezelnetwerk. Naast   internet verzorgt de ISP ook telefonie- en televisiediensten.

T

Kan   ik mijn email adres behouden?

Dat   kan in twee gevallen:
  1. Als u een emailadres heeft dat niet gebonden is aan een provider, zoals   een icloud.com, gmail.com, live.com, yahoo.com of soortgelijk emailadres.   
  2. Als de provider die op ons glasvezelnetwerk gaat leveren dezelfde   provider is als de provider die u nu heeft. Stel u heeft een @kpn.nl adres.   Als KPN op ons netwerk wil gaan leveren is het mogelijk uw adres te behouden.   
  Als u nu een provider gebruikt die niet op ons glasvzezelnetwerk wil of kan   leveren, zoals @ziggo.nl adressen, kunt u uw emailadres niet meenemen. In het   algemeen raden we mensen aan om een "vrij" emailadres te nemen bij   een van de hierboven genoemde gratis diensten.

S

Wordt   het ook mogelijk om een abonnement voor alleen internet en telefoon via   glasvezel te nemen?

Vrijwel   alle providers bieden naast een zogeheten alles-in-1 pakket ook losse   diensten aan, zoals internet en telefonie.

S

Welke   providers komen er?

Op   dit moment is nog niet bekend welke providers er op ons netwerk komen.   Natuurlijk willen we alle providers graag op ons netwerk toelaten, we bouwen   dan ook een "open" netwerk. Welke dat worden, vertellen we in de   nieuwsbrief zodra dat bekend is

A

Wat   is het verschil tussen Westerveld op Glas en een provider?

Westerveld   op Glas heeft als doel glasvezel in de hele gemeente Westerveld aan te   leggen. Dat is het netwerk. Een provider zorgt er voor, door diensten aan te   bieden, dat u ook gebruik kunt maken van dat netwerk. Zonder diensten is er   geen TV, internet en telefonie op het netwerk beschikbaar, maar zonder   netwerk kan de provider zijn product niet aan de gebruiker aanbieden. Het   principe kan goed vergeleken worden met het elektriciteitsnet; waar er een   netwerkbeheerder is die het stroomnet beheert en een energieleverancier   (provider) die bij u daadwerkelijk stroom brengt. Westerveld op Glas is het   netwerk en de provider zorgt voor de daadwerkelijke diensten over dat   netwerk.

T

Wat   gebeurt er met de aansluiting van KPN en/of Ziggo?

U   behoudt uw huidige aansluitingen met eventueel bijbehorende abonnementen   totdat het netwerk klaar is en overgegaan kan worden naar een andere   provider. Wanneer u een glasvezelabonnement bij een provider afsluit, kunt u   uw huidige abonnementen opzeggen. Vaak regelt uw nieuwe provider het opzeggen   van uw oude abonnement, zodat u er zelf geen omkijken naar heeft. Houdt wel   rekening mee dat als u een meerjarig contract heeft dat dit gewoon doorloopt   tot einddatum. Dus het is beter om geen nieuwe meerjarige contracten af te   sluiten met uw huidige provider. Ziet u er tegenop om uw abonnement bij uw   huidige provider op te zeggen? Wij kunnen u helpen met voorbeeldbrieven en   advies.

T

Heb   ik nieuwe kabels nodig?

Net   als bij uw huidige aansluiting komt er een modem van uw (glasvezel) provider   in uw meterkast te staan. Op dit nieuwe glasvezelmodem kunnen de bestaande   telefoon- en/of internetkabels gemakkelijk worden aangesloten. Deze modem   biedt ook draadloos internet (WiFi). U hoeft dus geen nieuwe kabels aan te   leggen in uw huis.

K

Hoe   wordt het netwerk betaald?

De   financiering van het netwerk wordt terugverdiend door middel van   netwerkkosten. Netwerkkosten kunt u vergelijken met transportkosten op het   elektriciteitsnet. Een provider op een glasvezelnetwerk betaalt de   netwerkbeheerder (Westerveld op Glas) een deel van het maandbedrag van een   abonnement om op dat netwerk te mogen leveren. Netwerkkosten komen dus niet   nog eens boven het maandbedrag van een abonnement op, maar zijn er altijd een   onderdeel van. Dat is overal zo, ook bij de netwerken van de commerciële   partijen. Eén van de verschillen tussen de commerciële partijen en Westerveld   op Glas is, dat het geld van die netwerkkosten alleen gebruikt wordt om de   rente en aflossing voor de aanlegkosten van ons eigen netwerk te betalen. Het   netwerk is dus bepaald niet gratis. Een ander verschil tussen ons en   commerciële partijen is dat commerciële partijen op een terugverdientijd van   5 - 6 jaar rekenen, daarna gaan ze heel veel geld verdienen. Wij zijn niet   uit op winst, wij willen gewoon glasvezel in de hele gemeente. Daarom rekenen   wij met veel langere terugverdien periodes, 12 tot wel 18 jaar. Zo kunnen we   het betalen zonder dat we aansluitkosten hoeven te rekenen!

K

Geen   aansluitkosten. Hoe zit dat?

Geen   aansluitkosten inderdaad. Wij vinden dat een glasvezelaansluiting voor   iedereen in Westerveld bereikbaar moet zijn. Bovendien denken wij dat er   eenvoudigweg niet voldoende mensen meedoen als een aansluiting €1500 of meer   kost. Daarom hebben we ervoor gekozen om alle aansluitingen mee te   financieren in onze aanlegkosten. Let op: Dit aanbod geldt alleen voor de   mensen die vanaf het begin meedoen. Aangesloten worden als het netwerk er   eenmaal ligt zal forse kosten met zich meebrengen. Uiteindelijk betaalt   Westerveld op Glas deze aanlegkosten over een hele lange periode terug via de   netwerkkosten. Zie ook "Hoe wordt het netwerk betaald" en "Ik   denk dat ik nu nog geen glasvezel nodig heb. Kan ik na een jaar of twee   alsnog aangesloten worden?"

A

Wat   is het voordeel van glasvezel t.o.v. de huidige 4G netwerken?

4G   netwerken maken gebruik van zendmasten. De hoeveelheid zendmasten en de   overlap van hun zendbereik is afgestemd op de dichtheid van de   bevolking/gebruikers. In het buitengebied zijn aanmerkelijk minder gebruikers   per km2. Vanuit financiële overwegingen wordt daarom het netwerk minder   fijnmazig aangelegd. We herkennen dat aan de slechte ontvangst op vele   plaatsen binnen de gemeente en veelal slechte ontvangst binnenshuis in de   buitengebieden. De GSM - 5G masten zijn begrensd in capaciteit. We weten allemaal   nog de invloed van het project „Haren” op de overbelasting van het netwerk.   Teveel gebruikers en het gaat plat. Gebruikers delen de bandbreedte immers   onderling. Veel gebruikers = minder snelheid. Zend & ontvangst   kwaliteit is ook van meteorologische factoren afhankelijk. Mobiele   netwerken zijn bedacht en gemaakt om tijdens onze mobiliteit internet   mogelijk te maken. Voor een goede kwaliteit is een hoge dichtheid aan   zendmasten noodzakelijk. Iedere zendmast gebruikt enorm veel energie terwijl   de glasvezel slechts een minimale consumptie heeft. Glasvezel is daarmee heel   veel groener. Zeker in onze energiebewuste leefwereld is het exorbitante   energie verbruik van dergelijke zendmasten niet wenselijk. De aanlevering van   verbinding van die GSM-zendmasten met het landelijk netwerk, vraagt om een   degelijk onderliggende infrastructuur. Glasvezel ! Laat de keuze daarom   simpel zijn: Mobiele netwerken behoren toe aan het mobiele gebruik van   Internet. Glasvezel is de oplossing voor vaste aansluitingen en Wifi   netwerken binnenshuis. Glasvezel heeft ongekende capaciteitsmogelijkheden   voor supersnel internet, hoogwaardige televisiesignaal verspreiding en   storingsvrije telefonie. Beeldverbindingen en nog veel meer mogelijkheden bij   een investering die nu wordt gedaan voor de komende 10-20-30-40 jaar zonder   dat de consument de uiteindelijk stapeling van kosten krijgt die bij nieuwere   mobiele technieken wel op hun bordje worden neergelegd. 5G =⇒ nieuwe modems   en telefoons. 6G =⇒ aanschaf nieuwe modems en telefoons 7G=⇒ wederom aanschaf   nieuwe telefoons en modems. Tel uit je winst of beter gezegd je gestapelde   kosten. Los van de kosten van de bundels die je voor hetzelfde   internetgebruik en hoger in de nabije toekomst moet betalen. De vaste   verbinding hebben lagere kostprijzen voor het gebruik van internet. Los van   het gebruik.

A

Mijn   internetaansluiting werkt prima. Waarom zou ik een glasvezelaansluiting   nemen?

Glasvezel   is veel sneller en daarmee is alleen glasvezel klaar voor de toekomst. Kabel   en 4G, 5G zenders hebben allemaal binnen afzienbare tijd een   capaciteitsprobleem. Als glasvezel er eenmaal ligt, kan de capaciteit in de   toekomst eenvoudig verhoogd worden door de apparatuur in centrale en   meterkast te vervangen. Maar er is meer. Door een glasvezelaansluiting te   nemen verhoogt u niet alleen uw eigen internetsnelheid, u helpt   Westerveld leefbaar te houden. Snel internet is in hoog tempo onmisbaar aan   het worden voor de samenleving. Met de aanleg van een glasvezelnetwerk blijft   Westerveld aantrekkelijk voor particulieren van alle leeftijden, agrariërs,   bedrijven, scholen en ga zo maar door. Het netwerk is alleen te financieren   als veel van de adressen meedoen. Dáárom is het van belang dat u nú meedoet.   Alleen bij voldoende deelname is de aanleg te financieren. Zie ook ’Hoe wordt   het netwerk betaald?

A

Ik   ben al op leeftijd en gebruik weinig internet. Waarom zou ik meedoen?

Juist   senioren kunnen ook veel voordeel hebben bij snel internet!   Langer veilig thuis blijven wonen, niet voor iedere arts-afspraak naar   het ziekenhuis hoeven, contact met (klein)kinderen: allerlei moderne   toepassingen kunnen het leven voor senioren op eenvoudige wijze aangenamer en   veiliger maken. En dat voor een vergelijkbare prijs waar u nu televisie voor   kijkt en telefoneert.

A

Hoe   lang duurt het aanleggen van het netwerk?

Het   hele netwerk aanleggen duurt jaren, maar u kunt er gebruik van maken zodra er   in uw vlek glasvezel gerealiseerd wordt en bij u glasvezel ligt.

A

Ik   denk dat ik nu nog geen glasvezel nodig heb. Kan ik na een jaar of twee   alsnog aangesloten worden?

Dat   kan. Dan betaalt u echter wel zelf de aansluitkosten. Het later aansluiten   van uw woning kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen waardoor woningen   zonder aansluiting op het glasvezelnetwerk minder aantrekkelijk zijn dan   vergelijkbare woningen waar wel een glasvezelaansluiting beschikbaar is.

C

Kan   ik mijn contract opzeggen?

Dat   kan, maar we hopen natuurlijk dat u dat niet doet! Zie ook "Voor hoe   lang zit ik aan het abonnement vast?"

T

Moet   ik een nieuwe router aanschaffen?

De   woningen die worden aangesloten op het glasvezelnetwerk van WOG krijgen   een gratis glasvezelmodem. Dit modem wordt standaard voorzien van WiFi,   hiermee heeft u de beschikking over draadloos internet in uw woning.

T

Wat   moet ik met de kabelaansluitingen in mijn huis?

U   hoeft in principe niets te wijzigen aan uw binnenhuisinstallatie. De   kabelaansluitingen kunt u gewoon laten zitten.

T

Heb   ik nog een modem nodig?

U   krijgt een glasvezelmodem van WOG bij de installatie. Dit is voldoende. U   heeft geen andere modems nodig. Het glasvezelmodem van WOG behoort toe aan   het perceel en u betaalt hiervoor geen borg. Het modem blijft bij een   verhuizing dus ook achter in de woning.

T

Is   de internet aansluiting inclusief WiFi mogelijkheid?

U   ontvangt een gratis glasvezelmodem met ingebouwde router. Hiermee heeft u   standaard de beschikking over draadloos internet, ook wel WiFi genoemd.

T

Verandert   mijn WiFi-wachtwoord?

Uw   wachtwoord verandert. De installatiemonteur informeert u hierover tijdens/na   de installatie. Mede daarom is het van belang dat u thuis bent bij de   installatie van uw glasvezelmodem.

T

Kan   mijn televisie met de coaxkabel aangesloten worden op glasvezel?

Ja,   uw televisie wordt met de bestaande coaxkabel in uw woning aangesloten op het   glasvezelnetwerk.

T

Werkt   nummerherkenning nog op mijn telefoon?

Nummerherkenning   werkt ook op glasvezel.

T

Kan   ik mijn binnenhuisinstallatie (ongewijzigd) blijven gebruiken?

De   binnenhuisinstallatie kunt u in de meeste gevallen ongewijzigd blijven   gebruiken.  Eventueel kunt u hiervoor een lokaal installatiebedrijf   inschakelen.

T

Wat   moet ik met mijn oude modem? En hoe zit het met de borg?

Dit   is afhankelijk van uw huidige provider.    Mogelijk dat u deze moet retourneren. 

T

Kan   ik gebruikmaken van een fax via glasvezel?

Glasvezel   van WOG ondersteunt geen faxapparatuur. Wanneer de fax niet werkt op onze   telefoonverbinding kunnen wij hierin helaas niets betekenen.

T

Ik   heb ISDN-telefoontoestellen, kunnen die ook op het glasvezelmodem aangesloten   worden?

Nee,   het is niet mogelijk om ISDN-telefoontoestellen op het glasvezelmodem aan te   sluiten. 

T

Werkt   persoonsalarmering op glasvezel?

WOG   ondersteunt geen persoonsalarmering, dit omdat het via een traditionele   telefoonlijn werkt. WOG onderzoekt de mogelijkheden voor persoonsalarmering   en overige alarminstallaties via glasvezel.

T

Sinds   het nieuwe glasvezelmodem is geplaatst, zie ik twee WiFi netwerken. Welke   moet ik kiezen?

Het   nieuwe glasvezelmodem van WOG ondersteunt 2,4 GHz en 5,0 Ghz WiFi band.   Standaard zijn beide WiFi-signalen ingeschakeld. Uw apparatuur kan bij het   maken van een verbinding kiezen uit beide signalen.
  De 5,0 GHz verbinding wordt over het algemeen   minder gebruikt dan de 2,4 GHz, hierdoor kan het zijn dat u een betere    verbinding ervaart. Het bereik van 5,0 GHz band kan wel minder sterk   zijn omdat de frequentie meer verzwakt wordt door obstakels, denk   bijvoorbeeld aan muren, plafonds, meubels, enzovoorts. Daarnaast is nog niet   alle apparatuur geschikt voor het gebruik van de 5,0 GHz band. Omdat het   glasvezelmodem van WOG beide WiFi-signalen ondersteunt, kunt u ook gebruik   maken van het reguliere 2,4 GHz signaal.

T

Ik   heb sinds de plaatsing van mijn glasvezelmodem minder WiFi bereik in huis dan   voorheen. Wat kan ik doen?

Zit   het nieuwe glasvezelmodem op dezelfde plaats als uw oude modem? Of is hij op   een andere plaats in uw woning afgemonteerd? Door uw hele woning zijn   factoren die de sterkte en snelheid van het WiFi-signaal negatief kunnen   beïnvloeden. Door de nieuwe locatie van het modem, kan het zijn dat er andere   verstoringselementen zijn die uw WiFi-signaal negatief beïnvloeden.
  Ervaart u minder WiFi bereik op uw apparaten in huis? Selecteer dan het   andere beschikbare WiFi-signaal in uw woning.

A

Ik   wil geen glasvezel. Kan ik mij afmelden?

Uiteraard   kunt u zich afmelden. U kunt dit echter het beste doen tijdens het bezoek dat   wij bij u brengen tijdens de vraagbundeling van de vlek waar u onderdeel van   uitmaakt.

A

Ik   woon niet in het buitengebied, krijg ik ook glasvezel?

Glasvezel   van WOG wordt in verschillende fases aangelegd. Als eerste zijn de   buitengebieden aan de beurt. WOG heeft de intentie om op termijn ook in de   grotere kernen snel internet aan te bieden.

A

Ik   woon buiten WOG-gebied, kan ik glasvezel krijgen?

WOG   is actief in de gemeente Westerveld. Buiten deze gemeente zal WOG in principe   geen glasvezelnetwerk gaan aanleggen.

A

Waarom   krijgt ik nog geen glasvezel?

Doordat   glasvezel in diverse fases wordt aangelegd kan niet iedereen tegelijk worden   voorzien van glasvezel. Als eerste zijn de buitengebieden aan de beurt. WOG   heeft de intentie om op termijn ook in de grotere kernen snel internet aan te   bieden.

V

Mijn   buren worden aangesloten op glasvezel, maar ik niet. Hoe kan dit?

Het   kan gebeuren dat uw woning net buiten de vlek valt. Ergens wordt een gebied   afgebakend en dat kan helaas tussen twee woningen zijn. Dit is zeer spijtig   voor u. Waarschijnlijk volgt een aansluiting voor u ook snel.

A

Ik   heb een klacht. Waar kan ik die deponeren?

Heeft   u een klacht over de aanleg van glasvezel in uw woonplaats, straat of in uw   woning? Laat het ons zo snel mogelijk weten, zodat we de dienstverlening daar   waar nodig kunnen verbeteren. 

A

Ik   heb schade. Waar kan ik schade melden?

Schade   is altijd vervelend. Uiteraard dient er gekeken te worden naar een   passende oplossing. Meld daarom uw schade zo snel mogelijk.

S

Welke   internetsnelheid past bij mij?

Afhankelijk   van uw online activiteiten en het aantal gebruikers + apparaten in uw   huis kunt u een passende internetsnelheid kiezen. Hoe meer activiteit,   gebruikers en apparaten, des te meer internetsnelheid u nodig heeft. Indien u   twijfelt over de best passende snelheid kunt u altijd contact met ons   opnemen.

S

Ik   wil alleen internet. Kan dat?

Zie   "Welke diensten kan ik afnemen".

S

Ik   wil alleen kabeltelevisie, kan dat?

Zie   "Welke diensten kan ik afnemen".

S

Welke   televisiezenders krijg ik bij de overgang naar glasvezel?

Dit   is afhankelijk van de provider. U kunt hiervoor het beste op de website van   de provider kijken.

S

Kan   ik bij de overgang naar glasvezel ook nog analoge televisie kijken.

Dit   is afhankelijk van de provider. U kunt hiervoor het beste op de website van   de provider kijken.

S

Ik   heb nu analoge televisie. Krijg ik automatisch digitale televisie bij de   overgang naar glasvezel?

Nee,   voor het gebruik van digitale televisie heeft u een smartcard en   een decoder/ CI+ Module nodig.

S

Krijgt   ik met glasvezel ook Interactieve Televisie?

Dit   is afhankelijk van de provider. U kunt hiervoor het beste op de website van   de provider kijken.

A

Ik   wil een abonnement aanvragen/aanpassen, wanneer kan dit?

Zodra   de aanmeldingen binnen een vlek opgengesteld zijn kunt u zich aanmelden. Dit   kan via de website van WOG of bij de ambassadeurs en/of   straatvertegenwoordigerd die bij u aan de deur komen.

S

Moet   ik een abonnement nemen om mijn glasvezelaansluiting te kunnen gebruiken?

Ja,   u moet een abonnement nemen om diensten op het glasvezelnetwerk te kunnen   gebruiken. 

A

Ik   heb al een nieuw (provider onafhankelijk) email-adres aangemaakt. Wat kan ik   verder nog doen ter voorbereiding van de overgang naar de nieuwe   provider? 

In   aanvulling op de maatregelen zoals die elders op de website van WOG staan   kunt u overwegen om:
  - Forward aan te zetten in je oude mailbox zodat alle mail die in de oude   mailbox komt doorgestuurd wordt naar de nieuwe mailbox.
  - In je oude mailbox   een "autoreply" aan te zetten waarmee je automatisch een antwoord   mail stuurt naar de mensen die je mailen met daarin je nieuwe mailadres
  - Een mail te sturen naar al je contactpersonen met je nieuwe   mailadres.
  - Indien je gebruik maakt van Outlook, om in outlook al je   nieuwe mailadres aan te maken naast je oude mailadres, zodat je kunt   controleren of alles in je nieuwe mailbox aankomt.

A

Ik   huur een woning. Krijg ik ook gratis glasvezelaansluiting?

Ja.   Je sluit als huurder een abonnement af. De woning wordt dan zonder   aansluitkosten aangesloten op het glasvezelnetwerk.

C

Wat   moet ik doen met het certificaat bij verhuizen of overlijden?

Dit   wordt opgenomen in de procedure van het certificaat.

A

Wat   is WOG voor organisatie?

WOG   is een door bewoners opgerichte organisatie zonder winstoogmerk.

A

Hoe   is WOG georganiseerd

Het   is op dit moment nog niet geheel duidelijk op welke wijze de organisatie het   beste vorm gegeven moet worden.

S

Welke   diensten kan ik afnemen?

Wordt   op dit moment in overleg met de beoogde ISP's nog verder uitgewerkt. Insteek   is om alleen internet of Triple Play (Internet, Telefoon en TV) aan te   bieden. Mogelijk dat diensten los af afgenomen kunnen worden.

S

Welke   internetsnelheid kan ik afnemen?

Wordt   op dit moment in overleg met de beoogde ISP's nog verder uitgewerkt. Insteek   is 5 verschillende snelheden aan te bieden: 25, 50, 75, 100 en 500 Mbyte.

S

Welke   service krijg ik bij deze diensten?

Wordt   op dit moment in overleg met de beoogde ISP's nog verder uitgewerkt. Insteek   is om 3 serviceniveaus aan te bieden: Brons, Zilver en Goud.
.