Stand van zaken


Onderzoek naar de mogelijke verbindingen tussen de "vlekken"Vlekkenplan

Veel coöperatieve initiatieven halen de eindstreep voor het aanleggen van snel internet niet. Oorzaken hiervan zitten veelal in de opzet van het ondernemersplan. Om het project te kunnen financieren en afbetalen is ten eerste een zeer hoog deelname percentage noodzakelijk. De targets liggen vaak tussen de 60 en 80 procent participatie. Daarnaast is ook een goede en evenwichtige spreiding van de deelnemers noodzakelijk. Dit laatste is noodzakelijk om onrendabele graafkilometers te voorkomen.

Praktijk leert dat in (deel)gebieden waar een kabelnetwerk aanwezig is, de deelname bij de start beduidend achter blijft bij het beoogde deelname percentage. Hierdoor worden vaak de hiervoor genoemde criteria, deelname en spreiding, niet gerealiseerd. Het project komt daardoor ondanks alle inspanningen niet van de grond en sterft een stille dood.


Westerveld op Glas staat dan ook op dit moment een andere strategie voor die wel tot succes kan leiden. Uitgangspunt blijft wel om heel Westerveld te voorzien van een snel breedband netwerk. Alleen de wijze waarop dit kan gebeuren verschilt met de traditionele wijze van aanleggen. Er zal niet via een vast patroon worden aangelegd. De volgorde zal bepaald worden door de vraag. Hierdoor zullen en kunnen afzonderlijke gebieden aangesloten worden afhankelijk van de deelname graad in een gebied. Deelname graad per gebied wordt dus losgekoppeld van deelnamepercentages voor het hele project. Hierdoor ontstaat een soort vlekkenplan van kleine breedband gebiedjes. Naarmate er meer gebieden op snel internet komen beginnen de ‘losse’ netwerken elkaar te naderen of te raken en kunnen dan aan elkaar gekoppeld worden.

Technisch en financieel hebben we het laten uitrekenen. Hieruit bleek dat we met een relatieve lage investering kunnen starten. Met dit bedrag kunnen we de backbone opzetten (hoofdverbinding) en starten met het aansluiten van meerdere objecten.

Op dit moment zijn we in het gesprek met investeerders en  eerste gegadigden (in een pilot opzet). Uiteraard houden wij u op de hoogte van de resultaten van deze gesprekken. Als deze succesvol zijn en de aanleg en beheer organisatorisch hebben belegd kunnen we snel beginnen met de uitrol. Mocht u over deze aanpak meer informatie willen laat het ons dan weten.