Persberichten

Meppeler courant 19-09-2015

Diever - Stichting Westerveld op Glas blijft haar eigen koers varen. Ondanks het feit dat er door steeds meer partijen gesproken wordt over de must van de aanleg van snel internet op het platteland, werkt de stichting haar eigen plan uit. 

Op korte termijn wordt duidelijk welke kant Westerveld op Glas op gaat. 

Het nieuws werd onlangs groot gebracht. Honderdduizenden huishoudens op het platteland krijgen zicht op supersnel internet. Een groep investeerders waaronder de grote Nederlandse pensioenfondsen APG, PGGM en het Pensioenfonds Vervoer zouden een half miljoen gezinnen en bedrijven voor een tientje per maand extra of eenmalig een vast bedrag op afgelegen plekken een snelle glasvezelverbinding aanbieden.

Mooi nieuws voor stichting Westerveld op Glas zou je zeggen, maar stichtingsvoorzitter Frank Geukers is het daar nog niet zo mee eens. ‘Het is positief dat er mensen en instanties zijn die willen investeren in snel internet in dunbevolkte gebieden. Maar’, zo waarschuwt de inwoner van Wapse, de randvoorwaarden zijn nog niet helemaal helder. ‘Wat is bijvoorbeeld de garantie dat heel Westerveld ‘verglaasd’ wordt? Die garantie is er niet. En een investeerder zal namelijk niet investeren in iets waar geen winst te behalen valt. Dat lijkt mij duidelijk.’

Steeds meer mensen in buitengebieden klagen steen en been over de trage koper- en coaxverbindingen. De aanleg van sneller glasvezel naar afgelegen boerderijen en bosrijke gebieden wordt door de aanbieders echter nog steeds te kostbaar gevonden. Al jaren worden plattelandsgebieden bestempeld als krimpgebieden. Om dit tij te keren is het belangrijk om te investeren in toekomstbestendige basisinfrastructuur zodat bewoners en bedrijven de verhuisplannen kunnen annuleren en blijven profiteren van de voordelen van het platteland zoals ruimte, vrijheid en de lage kosten.

Tijdens een werkbezoek dat de VVD afdeling Westerveld vlak voor de zomer bracht aan recreatie-ondernemer Steef van Biljouw in Wapserveen, werd het belang van de aanleg van een snelle internetverbinding op het platteland nogmaals duidelijk. Van Biljouw heeft zijn groepsaccommodatie De Vier Eiken omgetoverd tot een toeristische toplocatie.

De bouw van zes fraaie natuurbungalows heeft de nodige voeten in aarde had. Uiteindelijk zijn ze er wel gekomen en van alle luxe voorzien. En toch ontbreekt aan de luxe bungalows één essentieel detail: snel internet. En juist dat is voor het type gasten van De Vier Eiken onontbeerlijk. ‘Dit is slechts een van de voorbeelden, waarbij ondernemers in Drenthe omzet mislopen. Snel internet is een basisvoorwaarde geworden.

Overigens niet alleen voor bedrijven. Ook particulieren hebben er last van. Denk aan zorg, bewaking of studie op afstand’, zo liet het Drentse Statenlid Jan Luuk Stel weten. Er zijn al ondernemers die zelf, voor soms tienduizenden euro’s, glasvezelkabels naar hun panden laten aanleggen. Maar de behoefte aan snel internet is in de buitengebieden dermate groot geworden, dat veel meer bedrijven en particulieren glasvezel willen en daaraan ook financieel willen bijdragen. Jongeren en boerenbedrijven willen bijvoorbeeld steeds meer via internet doen. Dat wordt niet minder. Dan is glasvezel voor de toekomst de beste optie.


Blauwdruk

Stichting Westerveld op Glas heeft tot doel om in de hele gemeente Westerveld een snel internetnetwerk aan te leggen om zo de achterstanden die er zijn ten opzichte van de rest van Nederland weg te nemen. Door het aanleggen van een breedbandvoorziening zal de leefbaarheid op het platteland sterk worden gestimuleerd, zo is de verwachting van stichtingsvoorzitter Geukers. ‘En het vestigingsklimaat voor ondernemers krijgt een extra impuls.’

Westerveld op Glas blijft de ontwikkelingen die er elders in Nederland zijn, nauwgezet volgen. ‘Maar we gaan zelf ook gewoon door onze plannen. De eerste blauwdruk is klaar. 

We weten dus hoeveel kilometers glaskabel er aangelegd moet worden, welke randapparatuur er nodig is en waar de pijnpunten zitten. Aan de hand van deze inventarisatie is een reële inschatting te maken van de kosten van het project. Deze gegevens vormen uiteindelijk de basis voor het bedrijfsplan.’


In gesprek 

In Westerveld moet totaal ruim 720 kilometer kabel de grond in om de hele gemeente te verglazen. Hiervan is 250 kilometer van de straat naar de meterkasten. Dit komt neer op een gemiddelde afstand van straat naar voordeur van bijna 25 meter. Westerveld is door het ingenieursbureau dat Stichting Westerveld op Glas in de arm heeft genomen ingedeeld in 45 deelgebieden om zo op een slimme manier de gebieden aan elkaar te kunnen knopen en niet onnodig veel kabel in de grond te hoeven leggen.

‘Wij zijn momenteel in gesprek met verschillende partijen die op basis van een goed bedrijfsplan bereid zijn om (mede) te investeren. Het gaat hier om banken, overheden en private investeerders’, zo zegt Geukers. ‘De snelheid van de ontwikkelingen op dit gebied is op dit moment hoog. We zijn nu een aantal scenario’s aan het uitwerken en komen daar binnenkort mee naar buiten.’

DVHN 03-09-2015

DIEVER - Westerveld op Glas heeft een alternatieve manier bedacht om deze gemeente van glasvezel te voorzien. Het burgerinitiatief denkt daarmee veel sneller met de aanleg te kunnen beginnen.

In Westerveld heeft nog niemand toegang tot snel internet via glasvezel. In het buitengebied van deze uitgestrekte gemeente zijn op dit moment de verbindingen zelfs zo traag dat hier en daar internetbankieren een probleem is. Net als in andere Drentse gemeenten zijn er lokale initiatiefnemers die daar verandering in willen brengen. 

Buitengebied
Westerveld op Glas peilde vorig jaar al de belangstelling bij inwoners en bedrijven voor glasvezel. ,,De hele gemeente telt zo'n 11.000 adressen. Het buitengebied, waar de behoefte aan sneller internet het grootst is, telt er pakweg 3500. Hier gaven 1000 huishoudens en bedrijven meteen aan dat ze mee wilden doen", vat Frank Geukers samen, de voorzitter van Westerveld op Glas.

Een volgende stap op weg naar realisering van een glasvezelnetwerk zou kunnen zijn de geïnteresseerden te verleiden tot definitieve deelname. Geukers: ,,In veel gemeenten is na stap een, de belangstellingsregistratie, de vraagbundeling de tweede stap. Maar dan moet je maar afwachten of je het vereiste percentage deelnemers haalt." In Midden-Drenthe bijvoorbeeld blijft de teller momenteel steken bij 43 procent, terwijl minimaal 65 procent van de adressen mee zou moeten doen.

Vijfenveertig eilandjes
Westerveld op Glas bedacht iets anders. ,,Als je deze grote gemeente helemaal wilt verglazen, moet er 720 kilometer kabel de grond in. Het door ons ingeschakelde ingenieursbureau IPfiber heeft het totale grondgebied daarom opgedeeld in 45 kleinere stukken. Door één zo'n 'eilandje' van glasvezel te voorzien, kun je inwoners en ondernemers in de hele gemeente meteen concreet iets laten zien. Naderhand kun je het ene eilandje met het andere verbinden, maar je hoeft niet direct de hoge aanvangskosten van een compleet glasvezelnetwerk op te hoesten."

 Volgens Geukers is deze aanpak uniek in heel Nederland. Hij schat dat nog voor eind dit jaar de eerste schop de grond in kan. Westerveld zou in dat geval in één keer een voorsprong nemen op de andere Drentse gemeenten waar vergelijkbare burgerinitiatieven actief zijn.


Wapse 6 oktober 2014

 OPRICHTING: STICHTING WESTERVELD OP GLAS 

Op 1 oktober 2014 is bij de notaris de stichtingsakte gepasseerd voor het oprichten van de stichting Westerveld op Glas. De stichting heeft tot doel om in heel Westerveld een breedbandnetwerk (snel internet) aan te leggen om op deze wijze de achterstanden die er zijn ten opzicht van de rest van Nederland weg te nemen. Door het aanleggen van een breedbandvoorziening zal de leefbaarheid op het platteland sterk worden gestimuleerd en zal het vestigingsklimaat voor ondernemers een extra impuls krijgen. De stichting is voornemens om te gaan starten in het buitengebied van Westerveld waar op dit moment de problemen het ergst worden gevoeld.

De stichting komt voort uit een behoefte onderzoek die door de gemeente Westerveld in 2014 onder de bevolking is gehouden. Tijdens een tweetal informatieavonden is het initiatief van de gemeente overgenomen door burgerinitiatief en is er een projectgroep gevormd die vervolgens de stichting Westerveld op Glas heeft opgericht.  Het bestuur van de stichting bestaat uit Frank Geukers (voorzitter) Eric Olaf Brinkers en Roel Vedder. De gemeente vervuld in deze alleen nog een adviserende rol en is in de projectgroep vertegenwoordigd door projectleider Dirk Buiter. 

Tijdens het onderzoek dat door de gemeente is uitgevoerd bleek een groot aantal inwoners in het buitengebied behoefte te hebben aan een breedbandvoorziening. De komende maanden zal de vraagbundeling en de haalbaarheidsonderzoek worden opgestart. Hierbij zal een beroep worden gedaan op het provinciale stimuleringsfonds voor de leefbaarheid van het platteland.

De focus zal in het begin liggen op die gebieden waar alleen internet mogelijk is via de telefoonlijn (kopernetwerk). In tweede instantie worden ook de andere gebieden bekeken waar nu een Coax netwerk is aangelegd.

Daarnaast zal de projectgroep Westerveld op Glas zich de komende tijd richten op het informeren van alle bewoners van Westerveld omtrent de mogelijkheden van de aanleg van een eigen breedbandnetwerk. Zo zal de projectgroep de jaarvergaderingen van de verschillende dorpsgemeenschappen bezoeken  Een eerste avond staat ingepland op 8 oktober 2014 20.00u in Villa Nova te Zorgvlied.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Projectgroep Westerveld op Glas
Frank Geukers
f.geukers@westerveldopglas.nl
www.westerveldopglas.nl
06-48803152