Organisatie en aandelenstructuur Westerveld Op Glas 

Bij Westerveld Op Glas is er sprake van een STichting Administratie Kantoor (STAK) waar de certificaathouders (abonnementhouders) statutair stemrecht hebben en meedingen in de winst bij eventuele verkoop van het netwerk. 

Deze stichting bezit 100% van de aandelen van de WOG Holding BV. De Stichting kan deze aandelen NIET verkopen. 

De Holding heeft minimaal 51% van de aandelen van de WOG werkmaatschappij BV. De andere 49% van is beschikbaar voor andere aandeelhouders. 

Deze constructie is ons van verschillende kanten geadviseerd als het meest werkbaar. De bewoners van Westerveld, met een abonnement/certificaat, hebben invloed in het beleid via de Stichting echter de reguliere uitvoeringswerkzaamheden (vanuit de werkmaatschappij) worden bedrijfsmatig opgepakt.  

 De bestuursleden (Roel en Eric Olaf) en Frank Geukers hebben alle aandelen voorgefinancierd. 

Zodra de STAK is opgericht (nadat de financiering rond is), worden deze aandelen tegen kostprijs (totaal € 120,00) allemaal overgedragen aan de STAK.

In kader van zeggenschap zullen bepaalde besluiten in de Werkmaatschappij met meer dan 51% genomen moeten worden. Dit om te voorkomen dat aandeelhouders, die kapitaal inbrengen, te veel risico lopen.