Nieuws

Nieuws


Terug naar overzicht

19-05-2017

Status financiering

Status financiering
In onze vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de aanleg van een glasvezelnetwerk in Westerveld niet te financieren. Dit besluit is nog niet bekrachtigd door de gemeenteraad.
Om de raad te bewegen tegen het collegebesluit te stemmen, hebben we u gevraagd om raadsleden te mailen en om aanwezig te zijn bij de commissievergadering van 9 mei, waar het collegebesluit zou worden besproken. U heeft massaal gehoor gegeven aan onze oproep, waarvoor onze hartelijke dank! De raadsleden zijn overstelpt met e-mails en tijdens de commissievergadering zat de publieke tribune helemaal vol.
Tijdens de behandeling van dit onderwerp leek zich een meerderheid af te tekenen voor financiering,
toen commissielid Jan Pruntel onwel werd. Later die week is hij overleden. Wij wensen zijn naasten veel sterkte bij dit verlies.

Na het onwel worden van dhr. Pruntel is de vergadering geschorst.
Op dinsdag 23 mei om 20:00 uur wordt de commissievergadering voortgezet.
In de commissievergadering van aanstaande dinsdag worden de technische vragen beantwoord. Daarom vragen wij u nogmaals naar de commissievergadering te komen en daarmee uw steun te tonen voor de aanleg van glasvezel in Westerveld. Het formele besluit zal 30 mei worden genomen in de raadsvergadering. WOG hoopt dat er dan door de raad een amendement of motie wordt voorgelegd waarbij een intentie tot financieren wordt afgegeven.
Graag tot ziens in het gemeentehuis dinsdag!Terug naar overzicht