Nieuws

Nieuws


Terug naar overzicht

05-05-2017

Dinsdag 9 mei inspreek avond (20:00 uur) commissie fysiek domein en middelen

Het college van de gemeente Westerveld heeft besloten om de aanleg van glasvezel in Westerveld niet te gaan financieren. Ze willen de aanleg wel faciliteren of nadenken over het verminderen van de degeneratiekosten van 1,5 miljoen die WOG zou moeten betalen.
De motivatie is dat de “markt” het maar moet gaan oplossen en er voldoende alternatieven zijn zoals 4G.

Door dit besluit is de hele uitrol aan een zijden draadje komen hangen. Immers was in de businesscase voor de aanleg, op basis van eerdere gesprekken met de gemeente, uitgegaan dat de gemeente een substantieel deel in grijs zou financieren (ca. 5 miljoen aan een rentedragende lening en 1,5 miljoen aan aandelen)

Het besluit is een college besluit en nog geen raadsbesluit. Het lijkt erop dat de meerderheid van de raad wel voorstander is van financiering.

Wij (WOG) hebben dinsdag 02-05 de fractieleden geïnformeerd over de stand van zaken. Ook zullen wij gebruik maken van het inspreekrecht als het collegebesluit wordt besproken in de commissie fysiek domein en middelen van 09-05 om 20:00 uur ter voorbereiding op de raadsvergadering.

Wij roepen u als bewoners op de raadsleden te vragen tegen het college voorstel te stemmen en met een initiatief te komen tot financiering van het Netwerk.Terug naar overzicht