Nieuws

Nieuws

Feed

14-09-2017

Samenwerking van WOG met gemeente Westerveld en Rendo beëindigd

In de nieuwsbrief van 14 juli hebben we u laten weten dat er een patstelling was ontstaan in het overleg met de potentiële financiers van ons glasvezelnetwerk. Met name de gemeente Westerveld en Rendo waren...   Meer


23-05-2017

Steun vanuit commissievergadering voor aanleg glasvezel

In de commissievergadering van vanavond 23-05-2017 heeft de commissie Fysiek Domein en Middelen unaniem aangegeven het aanleggen van een glasvezelnetwerk te willen financieren in heel Westerveld. De...   Meer


19-05-2017

Status financiering

Status financiering In onze vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de aanleg van een glasvezelnetwerk in Westerveld niet te financieren. Dit...   Meer


16-05-2017

Vervolg commissie vergadering Fysiek domein en middelen

Het geschorste overleg van de commissie vergadering Fysiek domein en middelen krijgt op dinsdag 23 mei om 20:00 uur een vervolg. Eerst wordt stilgestaan bij het overlijden van Dhr Pruntel die tijdens de...   Meer


05-05-2017

Uitleg WOG organisatie en aandelen toegevoegd

In het tabblad organisatie inrichting is de bedrijfsmatige en aandelen structuur van WOG uitgelegd.    Meer


05-05-2017

Dinsdag 9 mei inspreek avond (20:00 uur) commissie fysiek domein en middelen

Het college van de gemeente Westerveld heeft besloten om de aanleg van glasvezel in Westerveld niet te gaan financieren. Ze willen de aanleg wel faciliteren of nadenken over het verminderen van de...   Meer


02-05-2017

Nieuw bestuurslid

Vandaag mogen wij Hannah Ietswaart verwelkomen als nieuw bestuurslid van de Stichting Westerveld op Glas. Hannah gaat de post Secretaris bemensen.   Meer


08-12-2016

Status aanleg eerste fase

In het vorige bericht hebben we gemeld dat we voldoende abonnees hebben en een garantstelling van de aannemer dat we kunnen beginnen met aanleggen. Dit is gelukkig nog steeds zo. Echter in de overleggen over...   Meer


14-10-2016

Het is gelukt!

Door de extra inspanningen van de ambassadeurs van WOG hebben we voldoende abonnementen om te kunnen beginnen. Zodra we de handtekeningen onder de financiering hebben, gaat daadwerkelijk de eerste spade de...   Meer


26-09-2016

We zijn er bijna!!

Waar staan we met Westerveld Op Glas. We hebben alles opnieuw laten uitrekenen en we komen nog ca. 36 abonnementen tekort voor de start van de eerst aanleg. Dit is ongeveer 8% van het totaal. Hierbij zitten...   Meer


Ouder >>